Emballage
Slider2 Slider3 Slider4 Slider5 Slider1

Firmaprofil

AN Emballage ApS

Profil21991 startede Niels Teglbrænder Nielsen A.N. Emballage - fremstilling af træemballagekasse til pumpefabrikken Grundfos, hvor han en kort periode havde været ansat, og dette er stadig en del af produktionen.

 

Det blev efterhånden et familieanlæggende da hustruen Anna, en datter Hanne og to sønner Jens og Flemming efterhånden blev en del af staben. Og da Jens og Flemming begge har snedker-tømreruddannelse, blev firmaet så småt udvidet til at beskæftige denne gren også.
1998 blev Jens Teglbrænder Nielsen medejer med henblik på generationsskifte.

 

I dag beskæftiger A.N. Emballage ApS 4-5 mand i produktionen, samt Jens, der står for indkøb og Hanne, der tager sig af den daglige ledelse af kasseproduktionen, disponetarbejde og kontorarbejdet.

 

Produktionen startede i en nedlagt ejendom på Herredsvejen 205 Klejtrup og her ligger det stadig, men der udbygget en del siden starten.

 

Jens Teglbrænder blev pr. 1/7 2006 eneejer af begge virksomhederne. Vi har specialviden om emballage i forskellige former og kan rådgive dig om det rette valg til opgaven.